دانش آموختگان

به صفحه ثبت اطلاعات دانش آموختگان خوش آمدید.

در این صفحه، در چند مرحله، اطلاعات عمومی و سوابق تحصیلی و شغلی شما در سیستم ثبت می گردد.

جهت امکان تماس با شما ، حتما شماره های تماس خود به همراه آدرس ایمیل فعال  خود را ثبت نمایید.

 

در صورتی که نمی توانید با کد ملی خود وارد شوید از فرم دوم جهت ثبت اطلاعات خود استفاده کنید.

 

********************************************************************************

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false”]