اطلاعیه ثبت نام ورودی های جدید دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۱

ضمن خیر مقدم به دانشجویان جدیدالورود دانشگاه در مقطع کارشناسی ناپیوسته، خواهشمند است به موارد زیر دررابطه با ثبت نام توجه داشته باشید.

دانلود    اطلاعیه زمان و مراحل و مدارک ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته ۱۴۰۱

دانلود  دفترچه ثبت نام دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته

  • فرم های موجود در فایل بالا باید تکمیل گردند، هم می توانید آنها را از قبل پرینت گرفته و پرشده آن را تحویل دهید و هم می توانید در هنگام ثبت نام حضوری، این فرم ها را پر کنید

دانلود راهنمای دریافت برنامه درسی ۱۴۰۱    ( زمان شروع کلاس ها و دریافت برنامه هفتگی دروس اخذ شده)