اطلاعیه ثبت نام کارشناسی ارشد سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲

  • تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی کارشناسی ارشد در روزهای ۲۰ تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ خواهد بود.
  • پذیرفته شدگان می بایست پیش از مراجعه به دانشگاه با مراجعه به آدرس http://edu.shomal.ac.ir/SamaWeb/Login.aspx مطابق راهنمای ثبت نام اینترنتی پیوست نسبت به ثبت نام اینترنتی و اخذ کد رهگیری اقدام نمایند.

برای اطلاع از شرایط و مدارک و فرم ها، دو فایل ذیل را دریافت و مطالعه فرمایند