شرایط عمومی:  در این دانشگاه به دانشجویان متقاضی، تسهیلات بانکی قرض الحسنه تعلق خواهد گرفت. در اولین نیمسال تحصیلی مرخصی تحصیلی داده نخواهد شد.

نشانی: مازندران – آمل – کیلومتر ۵جاده هراز – دو راهی امام زاده عبداالله(ع)صندوق پستی: (۷۳۱) کد پستی:  ۴۶۱۶۱۸۴۵۹۶ تلفن: ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۱۰
۰۱۱۴۴۲۰۳۷۴۸ , ۰۱۱۴۴۲۰۳۷۵۰

https://shomal.ac.ir/admissionma/  لینک مربوط به مقطع کارشناسی ارشد

https://shomal.ac.ir/admissiondr/ لینک مربوط به مقطع دکتری